ATS Tư vấn du học chuyên nghiệp    Liên hệ: 028 39333 266    Follow us

Image Alt

ATS ( Avenue to Success )

  /  Danh sách các trường   /  Các trường tại Mỹ   /  THE UNIVERSITY OF VERMONT

THE UNIVERSITY OF VERMONT

1. Thông tin chung

 • Năm thành lp: 1791
 • Xếp hng và đim mnh ca trường:
  • Top 100 trong nhóm trường Ivy League danh tiếng
  • Đng th 89 trong toàn b các đi hc quc gia(US News and World Report, 2016)
  • Đng th 14 Danh sách các trường đi hc có trin vng nht Hoa Kì (US News and World Report, 2016)
  • Đng th 37 trong 170 trường đi hc công lp Hoa Kì (US News and World Report, 2016)
 • V trí: Thành ph Burlington, Vermont
 • Thông tin khuon viên trường: Sinh viên đi hc bt buc sng kí túc xá trong trưng trong 2 năm đu tiên.
 • Không yêu cu SAT, 85% sinh viên có vic làm trong vòng 1 năm ngay sau tt nghip, mt trong nhng  th trn đi hc tt nht Hoa Kì (Travel+Leisure Magazine)…

2. Chương trình đào to chính (Có thcopy đưng link twebsite ca trưng)

Các chương trình đào to: http://www.uvm.edu/admissions/undergraduate/why_uvm#academicprograms

3. Chi phí tham kho
– H
c phí

Năm 1 Cnhân Quc tế : $19,084 – $45,068 (tùy slưng kì hc)
D
bThc s: $40,267
Đ
i hc: $38,168
Chi phí khác:

 • Ăn : $6,320 – $20,408 (tùy slưng kì hc)
 • Bo him (12 tháng): $3,104
 • Phí khác: $1,563 – $3,731 (tùy slưng kì hc)

4. Thông tin các trưng liên kết

www.uvm.edu

http://globalgateway.uvm.edu/

5. Thông tin khác:

Năm 1 Cnhân Quc tế và DbThc Sĩ: $10,000 và đưc cp đến hết 4 năm (đi vi sinh viên Cnhân đt GPA 3.0/4.0 mi năm hoc sinh viên Thc sđt 3.5/4.0 mi năm)

Tác giả


MyNguyen's Author

Mỹ Nguyễn

Chuyên viên tư vấn du học cao cấp tại ATS với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành

weebly-social-icon blogspot-social-icon