ATS Tư vấn du học chuyên nghiệp    Liên hệ: 028 39333 266    Follow us

Image Alt

ATS ( Avenue to Success )

  /  Danh sách các trường   /  Các trường tại úc   /  New South Wales   /  ĐẠI HỌC NEW SOUTH WALES (UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES)

ĐẠI HỌC NEW SOUTH WALES (UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES)

1. Thông tin chung

 • Năm thành lp: 1949
 • S sinh viên hin ti: hơn 50,000 sinh viên đến t  128 quc gia trên thế gii
 • Xếp hng: Theo QS World University Rankings:
  • Xếp hng 50 thế gii
  • Xếp hng 42 thế gii v cht lượng ging dy, hng 22 thế gii theo đánh giá ca các nhà tuyn dng
  • Xếp hng 21 thế gii v chương trình đào to k sư, các chương trình k thut và các chương trình khoa hc xã hi và qun lý, xếp hng 41 thế gii v các các chương trình m thut và nhân văn, hng 43 thế gii v các chương trình khoa hc đi sng và Y hc, xếp hng 61 thế gii v khoa hc t nhiên,
  • Thành viên ca nhóm 8 trường Đi hc hàng đu nước Úc
 • V trí đa lý: thành ph Sydney
 • Thông tin cơ s hc:
  • Kensington: rng 38 hectare, cách trung tâm thành ph Sydney 7 km

2. Chương trình đào to chính

 • Art & Design
 • Arts & Social Sciences
 • Business
 • Build Environment
 • Engineering
 • Law
 • Medicine
 • Science

3. Yêu cu đu vào

 • Chương trình C nhân:
  • Yêu cu hc lc:
   • Hc xong năm 1 ĐH (tương đương ĐH ti Úc),
   • Hoc hoàn tt chương trình ph thông ti 29 trường ph thông UNSW quy đnh, đim 3 môn tt nghip (không bao gm môn văn) đt 8.5
   • Nếu không đt yêu cu vào thng chương trình c nhân, hc sinh cn hc qua chương trình D b đi hc ti UNSW Global.
 • Yêu cu tiếng Anh: IELTS 6.5 (không k năng nào dưới 6.0)
 • Hc sinh tt nghip trung hc ti các trường quc tế cn đt được đim trung bình theo yêu cu đu vào ca tng khoa. Vui lòng liên h trc tiếp ATS đ được tư vn c th.
 • Chương trình sau đi hc:
  • Yêu cu hc lc:
   • Tôt nghip Đi hc tương đương đi hc ti Úc
 • Yêu cu tiếng Anh: IELTS 6.5 (không k năng nào dưới 6.0)
 • Ngoài ra, mt s khóa hc có yêu cu đc bi, Vui lòng liên h trc tiếp ATS đ được tư vn c th.

4. Chi phí tham kho

 • Range hc phí
  • Đi hc, Thc sĩ: $28,000 – $37,000/năm
 • Chi phí sinh hot: $15,000/năm

5. Thông tin các trường liên kết

 • Danh sách partners: UNSW Global
 • Pathways: D b Đi hc

6. Hc bng: Vui lòng tham kho ti đây

Tác giả


MyNguyen's Author

Mỹ Nguyễn

Chuyên viên tư vấn du học cao cấp tại ATS với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành

weebly-social-icon blogspot-social-icon