ATS Tư vấn du học chuyên nghiệp    Liên hệ: 028 39333 266    Follow us

Image Alt

ATS ( Avenue to Success )

  /  Danh sách các trường   /  Các trường tại úc   /  Queensland   /  ĐẠI HỌC JAMES COOK (JAMES COOK UNIVERSITY)

ĐẠI HỌC JAMES COOK (JAMES COOK UNIVERSITY)

1. Thông tin chung

 • Năm thành lp: 1970
 • S sinh viên hin ti: khong 17,500 sinh viên
 • Xếp hng:
  • Xếp hng 5 sao v kh năng tìm kiếm vic làm ca sinh viên sau khi tt nghip trong 5 năm liên tiếp – Good Universities Guide – 2015
  • Nm trong Top 6% các trường Đi hc tt nht thế gii trong 6 năm liên tiếp – Academic Ranking of World Universities, 2015
  • Nm trong top 300 các trường Đi hc tt nht thế gii – THE World University Rankings 2015
 • V trí đa lý: Bang Queensland
 • Thông tin cơ s hc:
  • Cơ s hc Townsville: 1 trong 2 cơ s hc chính, cách trung tâm thành ph Townsville 13 km, có khong 11,500 sinh viên, trong đó có hơn 1,500 sinh viên quc tế theo hc, ging dy hu hết tt c các ngành hc
  • Cơ s hc Cairns: 1 trong 2 cơ s hc chính, cách khong 15 km ti trung tâm tâm thành ph Cairns, là mt trong nhng đa đim thu hút khách du lch nht nước Úc, có khong, 4,000 sinh viên, trong đó, có khong 380 sinh viên quc tế theo hc, ging dy hu hết các ngành hc
  • Cơ s hc Brisbane: nm ti trung tâm thành ph Brisbane, th ph ca bang Queensland, ging dy các chương trình Kinh doanh và Công ngh thông tin
  • Cơ s hc Mackay: Ging dy chương trình Điu dưỡng

2. Chương trình đào to chính

 • Arts, Social Sciences and Social Work
 • Business and IT
 • Creative Media
 • Education
 • Engineering and Planning
 • Healthcare Sciences
 • Law and Governance
 • Medicine, Dentistry and Pharmacy
 • Nursing and Midwifery
 • Psychology
 • Science
 • Veterinary and Medical Sciences

3. Yêu cu đu vào

 • Chương trình Đi hc
  • Yêu cu hc lc:
   • Hoc Tt nghip trung hc ph thông, đim trung bình 7.5
   • Nếu không đt yêu cu vào thng chương trình c nhân, hc sinh cn hc qua chương trình D b đi hc hoc Cao đng liên thông
  • Yêu cu tiếng Anh: IELTS 6.0 (không k năng nào dưới 5.5)
  • Mt s khóa hc có yêu cu trình đ tiếng Anh cao hơn: IELTS 6.5 hoc 7.0
  • Hc sinh tt nghip trung hc ti các trường quc tế cn đt được đim trung bình theo yêu cu đu vào ca tng khoa. Vui lòng liên h trc tiếp ATS đ được tư vn c th.
 • Chương trình sau đi hc:
  • Yêu cu hc lc:
   • Tôt nghip Đi hc tương đương đi hc ti Úc
  • Yêu cu tiếng Anh: IELTS 6.5 (không k năng nào dưới 6.0)
  • Ngoài ra, mt s khóa hc có yêu cu đc bi, Vui lòng liên h trc tiếp ATS đ được tư vn c th.

4. Chi phí tham kho

 • Range hc phí
  • Đi hc, Thc sĩ: $24,000 – $30,000/năm
 • Chi phí sinh hot: $12,000/năm

5. Thông tin các trường liên kết

 • Danh sách partners: Sarina Russo
 • Pathways: D b Đi hc, Cao đng

6. Hc bng: Vui lòng tham kho ti đây

Tác giả


MyNguyen's Author

Mỹ Nguyễn

Chuyên viên tư vấn du học cao cấp tại ATS với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành

weebly-social-icon blogspot-social-icon