ATS Tư vấn du học chuyên nghiệp    Liên hệ: 028 39333 266    Follow us

Image Alt

ATS ( Avenue to Success )

  /  Uncategorized   /  Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

 

Vui lòng đọc “Điều khoản sử dụng” này nếu bạn đang xem xét sử dụng bất cứ tài liệu hoặc thông tin nào hiển thị trên trang của ATS – Công ty tư vấn du học chuyên nghiệp. Hãy lưu ý rằng bằng việc truy cập và sử dụng trang của chúng tôi, bạn đồng ý với những Điều khoản sử dụng này.

Tổng quan

Website này và mọi trang phụ liên quan (gọi chung là “Trang”) được xuất bản và duy trì bởi Công ty tư vấn du học ATS – Avenue To Success. Khi sử dụng Trang, điều này có nghĩa là bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện được nêu rõ trong Chính sách bảo mật và mọi quy định hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn ở các Điều khoản sử dụng.

Bạn tuyên bố mình có quyền hợp pháp để chấp nhận Điều khoản sử dụng này thay mặt cho chính bạn cũng như cho bất cứ bên nào mà bạn đại diện. Nếu khách hàng không đồng ý với Điều khoản sử dụng của chúng tôi, vui lòng không sử dụng Trang.

Thay đổi hoặc chỉnh sửa

ATS có thể thay đổi hoặc chỉnh sửa những thông tin chi tiết trong Điều khoản sử dụng này. Do vậy, bạn nên vào các trang này mỗi khi truy cập Trang. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Trang sau khi chúng tôi đã thay đổi hoặc chỉnh sửa những Điều khoản sử dụng này, điều này có nghĩa là bạn đồng ý với các điều khoản sử dụng mới.

Tính khả dụng của dịch vụ

Các dịch vụ được giới thiệu trên Trang có thể không có sẵn ở quốc gia hoặc địa điểm cụ thể của bạn. Việc giới thiệu các dịch vụ này trên Trang chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và giới thiệu các dịch vụ tư vấn của ATS, không ngụ ý hoặc đảm bảo rằng các dịch vụ đó sẽ có sẵn ở một quốc gia, địa điểm hay khu vực nào cụ thể. Bạn nên kiểm tra với ATS về vị trí và thông tin liên lạc của văn phòng đại diện nằm tại khu vực bạn đang sinh sống.

Mọi ứng dụng và tính năng của Trang và dịch vụ có thể tùy thuộc vào thẻ SIM hoặc mạng của bạn, định dạng nội dung và khả năng tương thích của các thiết bị cần thiết cho việc sử dụng. Vui lòng xác nhận tính khả dụng của dịch vụ tại địa phương với nhà khai thác mạng hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Đôi khi Trang có thể tạm thời không có sẵn do việc bảo trì hoặc vì bất cứ lý do nào khác.

Quyền sở hữu

Mọi tài liệu, bao gồm mọi hình ảnh, văn bản và đồ họa, các nút, từ khóa, siêu mã và ‘giao diện’ chung, (“Nội dung”), có trên Trang được bảo vệ bởi bản quyền theo các luật lệ quốc gia và hiệp ước quốc tế. Các nhãn hiệu, logo và biểu tượng công ty hiển thị trên Trang đều phải tuân thủ nhãn hiệu và các quyền hạn khác của Công ty tư vấn du học ATS – Avenue To Success hoặc của các nhà cung cấp nội dung liên quan.

Bạn không được sử dụng Nội dung ngoại trừ được nêu rõ ở đây. Vi phạm những Điều khoản sử dụng này có thể đồng nghĩa với việc vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ của ATS. Công ty tư vấn du học ATS có thể cần khởi kiện để bảo vệ các quyền này. Bạn có thể xem và in nội dung, miễn là các tài liệu này chỉ được dùng cho mục đích thông tin và mục đích cá nhân phi thương mại, và bạn cần ghi rõ nguồn tham khảo là từ Công ty tư vấn du học ATS mỗi khi sử dụng tài liệu. Bạn không được phép trao đổi, chỉnh sửa, hoặc truyền tải bất kỳ nội dung nào trên Trang. Thông cáo báo chí và các tài liệu khác được phân loại là chung có thể dùng để công bố công khai với điều kiện là phải nêu rõ nguồn gốc của thông tin.

Nếu bạn gửi bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào đến Trang bằng email hoặc phương tiện khác, mọi thông tin đó sẽ không được xem là bí mật cũng như không thuộc sở hữu riêng. Công ty tư vấn du học ATS có toàn quyền sử dụng mà không phải đền bù cho bạn về mọi khái niệm, ý tưởng có trong mọi thông tin mà bạn gửi lên Trang cho bất kỳ mục đích nào. Tuy nhiên, bạn đồng ý và hiểu rõ rằng Trung tâm âm nhạc Melody không bắt buộc phải dùng mọi ý tưởng hoặc tài liệu đó và bạn cũng không có quyền bắt buộc chúng tôi phải sử dụng.

Thông tin khách hàng cung cấp để sử dụng dịch vụ

Khách hàng sử dụng các dịch vụ tư vấn của Công ty tư vấn du học ATS được cung cấp qua Trang này đồng ý:

(a) cung cấp thông tin đúng, chính xác, và đầy đủ về bản thân như được thông báo qua mẫu Đăng ký người dùng (thông tin này là “Dữ liệu đăng ký”) và

(b) duy trì và cập nhật kịp thời Dữ liệu đăng ký để thông tin luôn đúng, chính xác, cập nhật và đầy đủ.

Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không chính xác, chưa cập nhật hoặc chưa đầy đủ, hoặc nếu Công ty tư vấn du học ATS có lý do chính đáng để nghi ngờ rằng thông tin đó là không chính xác, chưa cập nhật hoặc chưa đầy đủ, thì Công ty tư vấn du học ATS có quyền tạm dừng hoặc chấm dứt quyền truy cập và sử dụng dịch vụ của bạn.

Liên kết

Nhằm cung cấp nhiều thông tin chuyên sâu, Trang có thể chứa các liên kết đến những trang trên Internet do các bên thứ ba sở hữu, công bố hoặc duy trì. Các trang liên kết không thuộc quyền quản lý của ATS và do đó, Công ty tư vấn du học ATS không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang liên kết đó. ATS nghiêm cấm các liên kết dẫn đến Trang mà không có sự đồng ý của chúng tôi.

Bảo mật thông tin

Các đường truyền Internet thường không hoàn toàn được đảm bảo về tính bảo mật và độ an toàn. Khách hàng cần hiểu rằng mọi thông điệp hoặc thông tin mà bạn gửi trên Trang có thể bị người khác đọc hoặc chặn lại.

Nội dung được nộp

Bạn có thể tải về nội dung. Mọi thông tin, ảnh chụp, ảnh đồ họa, video, hoặc nội dung khác do bạn đăng tải (“Nội dung được nộp”) thuộc trách nhiệm duy nhất của bạn. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi Nội dung được nộp mà bạn gửi qua email, truyền tải hoặc có sẵn qua phương tiện khác.

Công ty tư vấn du học ATS không chịu trách nhiệm về mọi nội dung được nộp này và bạn là người chịu trách nhiệm duy nhất về mọi nghĩa vụ phát sinh từ hoặc liên quan đến nội dung được nộp mà bạn truyền qua Trang dưới bất kỳ hình thức nào. Công ty tư vấn du học ATS không kiểm soát nội dung và không đảm bảo trạng thái nguyên bản, độ chính xác, trung thực hoặc chất lượng của Nội dung hoặc không đảm bảo rằng bạn sẽ không gặp những tài liệu mang tính xúc phạm, khiếm nhã hoặc có thể bị phản đối.

Ứng xử trực tuyến

Nếu phân phát nội dung hoặc thêm các nhận định, bạn cho phép Trung tâm âm nhạc Melody sửa đổi, và công bố nội dung này dưới mọi hình thức và phương tiện truyền tải mà Công ty tư vấn du học ATS lựa chọn. Bạn tự chịu trách nhiệm và trách nhiệm pháp lý về mọi hoạt động của mình trên Trang. Dưới đây liệt kê một số, nhưng không phải tất cả, các vi phạm có thể dẫn đến việc chấm dứt khả năng truy cập của bạn vào Trang:

  • Truyền tải nội dung bất hợp pháp, phỉ báng, có hại, đe dọa, quấy rối, sỉ nhục, xúc phạm về mặt chủng tộc, đạo đức hoặc tôn giáo, làm mất danh dự hoặc có thể bị phản đối.
  • Quấy rối, đe dọa, gây cản trở người dùng khác dưới hình thức không mong muốn.
  • Công bố hoặc truyền tải mọi dữ liệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền riêng tư của bất kỳ bên thứ ba nào.
  • Sử dụng ngôn ngữ thô tục hoặc lăng mạ.
  • Mạo nhận người khác. Bạn không được phép mạo nhận người dùng khác hoặc bất cứ cá nhân nào khác.
  • Tải lên vi rút, phần mềm gián điệp hoặc chương trình phần mềm có hại hoặc độc hại khác.
  • Làm gián đoạn hoặc cố làm gián đoạn hoạt động thích hợp của Trang.

Công ty tư vấn du học ATS có quyền xóa nội dung bất cứ lúc nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở mọi nội dung vi phạm các tiêu chuẩn này. Công ty tư vấn du học ATS không chịu trách nhiệm về mọi tài liệu có thể bị phản đối mà bạn có thể gặp phải trong khi sử dụng Trang.

Thông tin liên quan đến dịch vụ

Khách hàng đồng ý rằng sau khi hoàn tất việc cung cấp thông tin cho dịch vụ tư vấn, bạn có thể nhận được thông tin liên quan đến ATS, đó có thể là thông tin cập nhật về hội thảo, triển lãm sắp diễn ra trong tháng. Những thông tin này có thể được gửi qua email, SMS hoặc bằng các phương tiện khác qua thông tin mà bạn đã đăng ký.

Về thông tin không liên quan đến dịch vụ, bạn sẽ có lựa chọn chấm dứt việc nhận các thông tin này. Để biết thêm thông tin liên quan đến việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Công ty tư vấn du học ATS, hãy xem xét các điều khoản trong Chính sách bảo mật.

Bạn đồng ý sẽ nhận thông tin liên quan đến dịch vụ qua email, SMS hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào khác qua thông tin mà bạn đã đăng ký.

 

 

 

 

 

 

Tác giả


MyNguyen's Author

Mỹ Nguyễn

Chuyên viên tư vấn du học cao cấp tại ATS với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành

weebly-social-icon blogspot-social-icon