ATS Tư vấn du học chuyên nghiệp    Liên hệ: 028 39333 266    Follow us

Image Alt

ATS ( Avenue to Success )

  /  Học bổng   /  Học bổng Úc chương trình Tiếng Anh và bậc Trung học, Dự bị Đại học

Học bổng Úc chương trình Tiếng Anh và bậc Trung học, Dự bị Đại học

(Cập nhật ngày 02/05/2018)

Tên trường Bang Bậc học Tên học bổng Giá trị học bổng Điều kiện học bổng  Hạn chót nộp hồ sơ
Học bổng ATS Tất cả bậc học Học bổng khuyến học ATS
(Áp dụng cho những hồ sơ nộp tại các văn phòng ATS từ 1/1/2018 đến ngày 31/12/2018)
20 triệu đồng HS/SV có điểm trung bình học tập từ 9.2 trở lên của năm học hoặc khóa học gần nhất tại bất kỳ cơ sở giáo dục đào tạo nào tại Việt Nam
Nhập học các trường tại Úc, Mỹ, New Zealand
1/1/2018 đến ngày 31/12/2018
Học bổng ATS Tất cả bậc học Học bổng khuyến học ATS
(Áp dụng cho những hồ sơ nộp tại các văn phòng ATS từ 1/1/2018 đến ngày 31/12/2018)
10 triệu đồng HS/SV có điểm trung bình học tập từ 8.5 đến 9.1 của năm học hoặc khóa học gần nhất tại bất kỳ cơ sở giáo dục đào tạo nào tại Việt Nam
Nhập học các trường tại Úc, Mỹ, New Zealand
1/1/2018 đến ngày 31/12/2018
Học bổng ATS Tất cả bậc học Học bổng khuyến học ATS
(Áp dụng cho những hồ sơ nộp tại các văn phòng ATS từ 1/1/2018 đến ngày 31/12/2018)
5 triệu đồng HS/SV có điểm trung bình học tập từ 7.5 đến 8.4 của  năm học hoặc khóa học gần nhất tại bất kỳ cơ sở giáo dục đào tạo nào tại Việt Nam
Nhập học các trường tại Úc, Mỹ, New Zealand
1/1/2018 đến ngày 31/12/2018
Canning College Tây Úc Dự bị ĐH Học bổng dự bị đại học Western Australia AUD 20000 Nhập học khóa dự bị đại học tại Canning College 17/10/2018
Canning College Tây Úc Cao đẳng Certificate lV (Commerce) AUD 5,000
Canberra Institute of Technology ACT Tiếng Anh Học bổng dành hoc sinh viên Việt Nam 25% – 50% Tùy thuộc chất lượng hồ sơ
Sở giáo dục bang Queensland Queensland Trung học Học bổng khuyến học AUD 10,000 – Thỏa yêu cầu đầu vào của Sở
– Đủ điều kiện nộp hồ sơ visa
Nộp hồ sơ qua Trung tâm du học ATS
– Dành cho học sinh quốc tế
Eynesbury Nam Úc Cao đẳng
(vào University of Adelaide)
Học bổng Cao đẳng ngành Kinh tế, Công nghệ Thông tin, Kỹ thuật Học phí 10 tuần tiếng Anh – Thỏa yêu cầu đầu vào và yêu cầu tiếng Anh
– Nộp hồ sơ vào các ngành- Kinh tế, Công nghệ thông tin và Kỹ thuật
Nhập học 6/2019
10/2018
3/2019
Eynesbury Nam Úc Lớp 10 Học bổng THPT 30%
50%
30% – Điểm trung bình: 7.0
50% – Điểm trung bình: 8.5
Nhập học 7/2018
1/2019
Eynesbury Nam Úc Lớp 11 Học bổng THPT 30% 30% – Điểm trung bình: 8.0 Nhập học 1/2019
Eynesbury Nam Úc Dự bị đại học Học bổng Dự  bị đại học 30% 30% – Điểm trung bình: 8.0 Nhập học 10/2018
1/2019
4/2019
Eynesbury Nam Úc Cao đẳng
(vào University of Adelaide, Uni SA)
Học bổng Cao đẳng 20% Điểm trung bình: 6.0
Đăng ký theo học Business, IT , Engineering
Nhập học 6/2019
10/2018
3/2019
Latrobe College Victoria Cao đẳng Học bổng khuyến học 15%
20%
25%
Điểm trung bình: 65% – 69.9%
Điểm trung bình: 70% – 74.9%
Điểm trung bình: 75% trở lên
Nhập học học kỳ tháng 10, 11/ 2018
Latrobe College Victoria Đại học Học bổng dành cho học sinh xuất sắc 25% Đạt điểm tối thiểu là 65% trọng số trung bình (WAM) hoặc tương đương
Ngành Doctor og Juris sẽ yêu cầu điểm số là 75% (WAM).
Đáp ứng các yêu cầu đầu vào học tập đại học và tiếng Anh
Học bổng chỉ có hiệu lực khi bắt đầu học kỳ được đề cập trên
thư mời học bổng.
Nhập học học kỳ tháng 10, 11/ 2018
Macquarie University New South Wales Cao đẳng liên thông Học bổng cho sinh viên Việt Nam AUD 3,000 Tùy thuộc chất lượng hồ sơ
Macquarie University New South Wales Tiếng Anh Học bổng cho sinh viên Việt Nam 100% Đăng ký đồng thời Tiếng anh + Thạc sĩ
Monash University Victoria Dự bị ĐH, Cao đẳng liên thông & Đại học Học bổng khoa Thiết kế, Kiến trúc AUD 4,000 Đáp ứng yêu cầu học lực và tiếng Anh đầu vào
Monash University Victoria Dự bị ĐH, Cao đẳng liên thông & Đại học Học bổng khoa Khoa học AUD 4,000
AUD 6,000
Đáp ứng yêu cầu học lực và tiếng Anh đầu vào
– AUD 4,000 – Bachelor of Science
– AUD 6,000 – Master of Environment & Sustanability và Master of Financial Mathematics
Monash University Victoria Dự bị ĐH, Cao đẳng liên thông Học bổng của Monash College AUD 4,000 Đáp ứng yêu cầu học lực và tiếng Anh đầu vào
Học lực xuất sắc
Số lượng học bổng có hạn
Navitas Australia Dự bị ĐH, Cao đẳng liên thông Học bổng Dự bị, Cao đẳng liên thông Early Bird AUD 4,000 Học bổng trị giá AUD 4,000 học phí cho năm đầu tiên của chương trình dự bị hoặc cao đẳng
Hoàn thành lớp 11 hoặc lớp 12 với điểm trung bình ít nhất là 7.0
Đáp ứng yêu cầu đầu vào
Đăng ký nhập học vào tháng 10/2018 hoặc Tháng 2/2019
Tháng 10/2018

Tháng 2/2019

Navitas Australia Tiếng Anh Học bổng 10 tuần Tiếng Anh ELICOS từ La Trobe Melbourne 10 tuần Tiếng Anh ELICOS 2018
Tiếng Anh Học bổng Tiếng Anh SAIBT 10 tuần Tiếng Anh ELICOS Dành cho những sinh viên đăng ký chương trình học liên thông tại SAIBT. 2018
Tiếng Anh Học bổng 10 tuần Tiếng Anh từ Edith Cowan College lên đến $ 4,300 AUD Nhập học 2018 2018
Cao đẳng Học bổng cao đẳng từ Curtin College AUD 4,000 Dành cho chương trình Diploma of Commerce, Diploma of IT and Diploma of Arts & Creative Industries
Hoàn thành Lớp 11 hoặc Lớp 12 với điểm trung bình 7.0
2018
Phoenix Academy Tây Úc Cao đẳng Học bổng Cao đẳng 25% cho học kì đầu Tùy vào chất lượng hồ sơ
Queensland University of Technology Queensland Cao đẳng liên thông Học bổng Cao đẳng liên thông 25% cho học kì đầu IELTS 5.5 (không kỹ năng nào dưới 5.0)
Điểm trung bình lớp 12: 7.0/10
Bài luận giới thiệu bản thân – 500 từ
Swinburne University of Technology Victoria Dự bị Đại học Học bổng khuyến học quốc tế
– Dự bị => Cao đẳng => Đại học
– Dự bị => Đại học
– Cao đẳng => Đại học
AUD 7,000 – 9,000 – Thỏa yêu cầu đầu vào và yêu cầu tiếng Anh
– Nhận được thư mời nhập học đầy đủ từ trường
– Nhập học vào khóa tháng 2, tháng 7 và tháng 10, 2017
– Chấp nhận thư nhập học trong vòng 4 tuần kể từ ngày cấp thư
The University of Adelaide Nam Úc Dự bị Đại học Học bổng dự bị đại học 25% Lớp 11, điểm trung bình 7.5
IELTS 6.0 (không kỹ năng nào dưới 5.5)
The University of Adelaide Nam Úc Chuyển tiếp Đại học Học bổng Chuyển tiếp Đại học 25% Lớp 12, điểm trung bình 7.2
ILETS 6.0 (không kỹ năng nào dưới 5.5)
The Kilmore International School Victoria Trung học – Miễn phí đăng kí
– Nộp phiếu đăng kí, thành tích học tập, bản sao lý lịch học bạ cho văn phòng ATS
University of Technology Sydney (UTS) New South Wales Tiếng Anh, Trung học và Dự bị Đại học Học bổng dành cho học sinh Châu Á tốt nghiệp IB 50% học phí 8 kỳ học – Tùy vào điểm tốt nghiệp IB từ 28 điểm trở lên (Cộng cả môn tự chọn và bắt buộc)
– Là công dân các nước Đông Nam Á
– Hoàn tất khóa học IB tại 1 trong những nước Đông Nam Á
– Học sinh phải nộp hồ sơ học bổng để được xét duyệt
– Viết bài luận: “How do you intend to utilise your UTS degree to contribute to the community?”
University of Technology Sydney (UTS) New South Wales Tiếng Anh Học bổng Tiếng Anh 25% Tùy vào chất lượng hồ sơ
University of Technology Sydney (UTS) New South Wales Tiếng Anh, Trung học và Dự bị Đại học Học bổng dành cho học sinh Châu Á tốt nghiệp IB 50% học phí 8 kỳ học Tùy vào điểm tốt nghiệp IB từ 28 điểm trở lên (Cộng cả môn tự chọn và bắt buộc)
Là công dân các nước Đông Nam Á
Hoàn tất khóa học IB tại 1 trong những nước Đông Nam Á
Học sinh phải nộp hồ sơ học bổng để được xét duyệt
Viết bài luận: “How do you intend to utilise your UTS degree to contribute to the community?”
The University of Queensland Queensland Dự bị Đại học Học bổng Kinh tế dành cho sinh viên Dự bị Đại học 25% Dành cho sinh viên đăng ký theo học kép với BEcon cũng có thể hội đủ điều kiện, thí dụ như BEcon / LLB, BEcon / BA, BEcon / BEng … trong trường hợp này học bổng sẽ chi trả tới 25% phí cho bộ phận BEcon, tức là 36 đơn vị yêu cầu Chỉ BEcon.
UNSW Global New South Wales Tiếng Anh,
Dự bị
Cao đẳng Liên thông
Học bổng khuyến học AUD 10,000 Nhận được đơn xác nhận nhập học năm 2018.
Hoàn thành đơn xin học bổng trước ngày hết hạn
University of New South Wales New South Wales Dự bị Đại học Học bổng dự  bị đại học IES 25%, AUD 3,000 – 5,000 Tùy thuộc váo khóa học và chất lương hồ sơ
University of New South Wales New South Wales Dự bị Đại học Học bổng cho sinh viên quốc tế AUD 2,000 – 10,000  Tùy thuộc vào chất lượng hồ sơ
Có phỏng vấn
UTS Insearch New South Wales Tiếng Anh

Trung học và Dự bị Đại học

Học bổng chuyển tiếp vào Đại học UTS Hoàn thành chương trình học tại UTS Insearch
Điểm trung bình bằng hoặc cao hơn điểm tốt nghiệp
University of Western Australia Tây Úc Dự bị đại học Học bổng dự bị đại học AUD 3.000 hoặc AUD 7.000 Tốt nghiệp PTTH từ 26 trường THPT hàng đầu Việt Nam
Tốt nghiệp IB hoặc A-Level từ tất cả các trường quốc tế trong và ngoài nước,
Tốt nghiệp WACE (Tây Úc) của trường SIC, TP. HCM.
Victoria University Victoria Cao đẳng liên thông Học bổng khuyến học AUD 2,000 Học bổng dành cho học kỳ 2 của khóa Cao đẳng liên thông
Nhập học khóa Cao đẳng liên thông, đạt điểm Distinction (điểm từ 70% – 80%) sau khi kết thúc học kỳ 1
Queensland University of Technology Queensland Cao đẳng liên thông Học bổng chương trình Cao đẳng liên thông 25% học kỳ đầu tiên IELTS 5.5 (không kỹ năng nào dưới 5.0)
Điểm trung bình lớp 12: 7.0/10
Bài luận giới thiệu bản thân – 500 từ
Queensland University of Technology Queensland Tiếng Anh Học bổng Tiếng Anh 25% – Áp dụng cho GE, EAP 1 EAP 2 và EAP 3
– Học tối thiểu 10 tuần cho GE
– Bắt đầu học vào năm 2018
Queensland University of Technology Queensland Tiếng Anh Học bổng Tiếng Anh 50% – Áp dụng cho EAP 1
– Đáp ứng điểm yêu cầu học thuật cho chương trình Diploma
– Có thư mời nhập học trong chương trình trọn gói bao gồm Diploma
– Đáp ứng yêu cầu học chuyển tiếp từ EAP 1 vào Diploma
– Bắt đầu học vào năm 2018
University of Wollongong New South Wales Cao đẳng Học bổng ngành Kinh tế – Kỹ thuận – CNTT 25% -50% Tùy thuộc chất lượng hồ sơ
UOW College New South Wales Cao đẳng Học bổng cao đẳng UOW (UOW College Scholarship) 50% học phí Điều kiện GPA ≥7.0 đối với học sinh trường chuyên và ≥7.5 đối với học sinh trường không chuyên
– Áp dụng cho học sinh đến từ: Việt Nam, Indonesia, Philippines, Trung Quốc, Ấn Độ, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, Thái Lan
– Áp dụng cho các ngành học: Kinh doanh, Kỹ thuật và CNTT: tiếng Anh
Victoria University Victoria Cao đẳng liên thông Học bổng khuyến học AUD 2,000 Học bổng dành cho học kỳ 2 của khóa Cao đẳng liên thông
Nhập học khóa Cao đẳng liên thông, đạt điểm Distinction (điểm từ 70% – 80%) sau khi kết thúc học kỳ 1
William Blue New South Wales Dự bị Đại học Học bổng dự bị đại học 25%, AUD 3,000 – 5,000 Tùy vào chất lượng hồ sơ
Study Group Dự bị Đại học Học bổng khóa dự bị ĐH tại các trường

  • UNIVERSITY OF SYDNEY
  • UNIVERSITY OF WESTERN AUSTRALIA
  • FLINDERS UNIVERSITY
  • AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY
AUD 2,500 – 5,000 Tùy vào chất lượng hồ sơ
Phỏng vấn trực tiếp với đại diện tuyển sinh của trường
Study Group Dự bị ĐH, Cao đẳng liên thông & Đại học Học bổng khoa Thiết kế, Kiến trúc AUD 4,000 Đáp ứng yêu cầu học lực và tiếng Anh đầu vào
Study Group Dự bị ĐH, Cao đẳng liên thông & Đại học Học bổng khoa Khoa học AUD 4,000
AUD 6,000
Đáp ứng yêu cầu học lực và tiếng Anh đầu vào
A$4,000 – Bachelor of Science
A$6,000 – Master of Environment & Sustanability và Master of Financial Mathematics
Study Group Dự bị ĐH, Cao đẳng liên thông Học bổng của Monash College AUD 4,000 Đáp ứng yêu cầu học lực và tiếng Anh đầu vào
Học lực xuất sắc
Số lượng học bổng có hạn

Tác giả


MyNguyen's Author

Mỹ Nguyễn

Chuyên viên tư vấn du học cao cấp tại ATS với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành

weebly-social-icon blogspot-social-icon