ATS Tư vấn du học chuyên nghiệp    Liên hệ: 028 39333 266    Follow us

Image Alt

ATS ( Avenue to Success )

  /  Danh sách các trường   /  Các trường tại úc   /  New South Wales   /  ĐẠI HỌC SYDNEY (UNIVERSITY OF SYDNEY)

ĐẠI HỌC SYDNEY (UNIVERSITY OF SYDNEY)

1. Thông tin chung:

 • Năm thành lp: 1850, là trường đi hc đu tiên ca Úc
 • S lượng sinh viên: hơn 52.000 đến t 134 quc gia
 • V trí đa lý: Thành ph Sydney, bang New South Wales
 • Xếp hng:
 • QS World Ranking 2015: hng 37 các trường đi hc hàng đu thế gii, Khoa khoa hc XH – NV hng 14 thế gii và hng 2 Úc, Khoa Y hc và Sc khe đi sng hng 17 thế gii và hng 2 ti Úc, Khoa K thut – công ngh đng th 30 thế gii. Ngoài ra, mt s chuyên ngành cũng được xếp hng rt cao trên thế gii như Lut (13), Kiến trúc cnh quan (17), K sư dân dng và kết cu (19), Kế toán, tài chính (19)…
 • Time Higher Education – THE 2015: hng 56 trên thế gii
 • US News & Report 2015: hng 51 trên thế gii
 • Ngoài ra, sinh viên tt nghip ca trường còn được săn đón bi các nhà tuyn dng nhiu nht Úc và hng 14 trên thế gii (theo QS Graduate Employability Rankings – 2016).

Khuôn viên ca trường nm trong top 10 khuôn viên đi hc đp nht thế gii theo Daily Telegraph và The Huffington Post.

 • Thông tin campuses: Cơ s chính ca trường nm Darlington, ngay trung tâm thành ph Sydney. Hu hết các khoa đu cơ s này. Ngoài ra, trường còn có thêm các cơ s khác Sydney phc v mt s khoa hoc chuyên ngành riêng bit như Cumberland (Health Sciences), Camden (Veterinary Science and Agriculture), Mallett Street (Nursing), Rozelle (Arts), Surry Hills (Dentistry), cùng nhiu vin nghiên cu hàn lâm khác.

2. Chương trình đào to chính:

Trường có 16 khoa và vin nghiên cu đào to t bc C nhân cho đến Tiến sĩ.

3. Yêu cu đu vào:

 • Yêu cu hc lc:
 • Bc đi hc: Hc sinh tt nghip ph thông trung hc các trường công lp ti Vit Nam cn phi hc qua mt khóa d b đi hc ti Taylors College hoc hoàn tt năm nht ti mt trường đi hc được công nhn ti Vit Nam. Hc sinh tt nghip trung hc ti các trường quc tế cn đt được đim trung bình theo yêu cu đu vào ca tng khoa. Vui lòng liên h trc tiếp ATS đ được tư vn c th.
 • Bc sau đi hc: Sinh viên tt nghip các trường đi hc được công nhn (Section 1 theo AEI) vi đim trung bình t khá tr lên có th vào hc thng các khóa thc sĩ. Vui lòng liên h trc tiếp ATS đ được tư vn c th.
 • Yêu cu tiếng Anh: 6.5 IELTS hoc TOEFL tương đương. Mt s khóa hc có mc yêu cu tiếng Anh cao hơn.
 • Các yêu cu khác theo tng khóa hc: portfolio, thư gii thiu…

4. Chi phí tham kho:

 • Hc phí trung bình: 28.000 – 40.000 đô-la Úc/năm tùy vào tng khóa hc
 • Chi phí sinh hot: khong AUD15,000 – AUD18,000/năm

5. Thông tin các trường liên kết

6. Hc bng: Vui lòng tham kho ti đây:

Tác giả


MyNguyen's Author

Mỹ Nguyễn

Chuyên viên tư vấn du học cao cấp tại ATS với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành

weebly-social-icon blogspot-social-icon