ATS Tư vấn du học chuyên nghiệp    Liên hệ: 028 39333 266    Follow us

Image Alt

ATS ( Avenue to Success )

  /  Danh sách các trường   /  Các trường tại úc   /  Victoria   /  ĐẠI HỌC SWINBURNE (SWINBURNE UNIVERSITY)

ĐẠI HỌC SWINBURNE (SWINBURNE UNIVERSITY)

1. Thông tin chung:

 • Năm thành lp: Tin thân là trường Cao đng K thut Swinburne (Swinburne Technical College) được thành lp vào năm 1908. Tháng 7 năm 1992, trường đi tên thành Đi hc Swinburne
 • S lượng sinh viên: 60.000
 • V trí đa lý: Thành ph Melbourne, bang Victoria
 • Xếp hng:
 • Được c 3 t chc thm đnh cht lượng đi hc uy tín xếp trong nhóm 400 (3%) trường đi hc hàng đu thế gii (Theo Time Higher Education, QS World Rankings và Academic Rankings of World Universities)
 • Nm trong nhóm 100 đi hc hàng đu dưới 50 năm tui (Theo Time Higher Education và QS World Rankings)
 • Top 200 trường đi hc trên thế gii vi t l sinh viên tt nghip có vic làm ngay sau khi tt nghip cao nht – theo QS Graduate Employability Rankings
 • Xếp hng 4* v t l sinh viên có vic làm n đnh sau khi ra trường, 5* v mc đ hài lòng ca sinh viên và 5* v k năng tng quát – theo The Good Universities Guide 2016.
 • Thông tin campuses: Cơ s chính ca trường nm Hawthorn cách trung tâm thành ph Melbourne ch 10 phút đi tàu. Cơ s này ca trường cung cp hu hết các khóa hc t các khóa hc ngh, các chương trình c nhân cho đến thc sĩ và tiến sĩ. Ngoài Hawthorn, ĐH Công Ngh Swinburne còn có thêm 3 cơ s khác cũng Melbourne là Melbourne CBD campus, Croydon campus, Wantirna campus và mt cơ s khác được đt ti Sarawak, Malaysia.

2. Chương trình đào to chính

Trường có 3 khoa chính và mi khoa có nhiu phân khoa đào to t bc cao đng ngh, c nhân cho đến tiến sĩ

3. Yêu cu đu vào

 • Yêu cu hc lc:
 • Bc đi hc: Hc sinh tt nghip ph thông trung hc các trường công lp ti Vit Nam vi hc lc gii hoc sinh viên hoàn tt năm nht ti mt trường đi hc được công nhn ti Vit Nam có th được vào hc thng chương trình c nhân ca trường. Hc sinh tt nghip trung hc vi đim trung bình, khá có th la chn chương trình d b đ vào năm nht hoc chương trình cao đng liên thông đ vào năm 2 ca đi hc Swinburne. Vui lòng liên h trc tiếp ATS đ được tư vn c th.
 • Bc sau đi hc: Sinh viên tt nghip các trường đi hc được công nhn (Section 1 và 2 theo xếp loi ca AEI) có th được xét đ vào hc thng các khóa thc sĩ. Vui lòng liên h trc tiếp ATS đ được tư vn c th.
 • Yêu cu tiếng Anh: 6.5 IELTS hoc TOEFL tương đương. Mt s khóa hc có mc yêu cu tiếng Anh cao hơn.
 • Các yêu cu khác theo tng khóa hc: portfolio, thư gii thiu…

4. Chi phí tham kho

 • Hc phí trung bình: AUD18,000 – AUD28,000/năm tùy vào tng khóa hc
 • Chi phí sinh hot: khong AUD15,000 – AUD18,000/năm

5. Hc bng: Vui lòng tham kho ti đây:

Tác giả


MyNguyen's Author

Mỹ Nguyễn

Chuyên viên tư vấn du học cao cấp tại ATS với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành

weebly-social-icon blogspot-social-icon