ATS Tư vấn du học chuyên nghiệp    Liên hệ: 028 39333 266    Follow us

Image Alt

ATS ( Avenue to Success )

  /  Danh sách các trường   /  Các trường tại úc   /  Australian Capital Territory   /  ĐẠI HỌC QUỐC GIA ÚC (AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA ÚC (AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY)

1. Thông tin chung:

 • Năm thành lp năm 1946
 • S sinh viên hin ti khong 20248 sinh viên, s sinh viên quc tế chiếm 27%
 • V trí đa lý: Th đô Úc Canberra
 • Xếp hng:
 • Là thành viên ca Go8
 • Time Higher Education 2015: xếp hng 45 trên thế gii
 • Time World University Ranking : xếp hng 52 trên thế gii
 • QS World Ranking 2015: xếp hng 19 các trường đi hc hàng đu trên thế gii. Khoa Nông nghip và Lâm nghip xếp hng 7 thế gii, khoa ngh thut và Nhân văn hc xếp hng
 • ANU là mt trong 7 trường đi hc tt nht trên thế gii năm 2014 theo bng xếp hng ca Times Higher Education.
 • Thông tin campuses: Cơ s chính ca trường nm khu hc xá Acton (Canberra) ngoài ra trường còn có các khu hc xá:  Mt Stromlo Observatory (ACT), Siding Spring Observatory (NSW), North Australia Research Unit (Northern Territory) và Kioloa Coastal Campus (NSW)

2. Chương trình đào to chính:

Đi hc quc gia Australia cung cp chương trình đào to đa dng, tri rng trên nhiu lĩnh vc. Trường có các trường thành viên sau:

3. Yêu cu đu vào:

 • Tt nghip THPT hng khá gii.
 • IELTS ti thiu 6.5 (trong đó không có k năng nào dưới 6.0)

4. Chi phí tham kho:

 • Hc phí trung bình: A$32840 – A$34090/năm
 • Chi phí sinh hot trung bình: A$18610

5. Thông tin các trường liên kết:

 • Martin College
 • Taylors College
 • Flinders International Study Centre
 • ANU College

6. Hc bng: vui lòng tham kho ti đây.

Tác giả


MyNguyen's Author

Mỹ Nguyễn

Chuyên viên tư vấn du học cao cấp tại ATS với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành

weebly-social-icon blogspot-social-icon