ATS Tư vấn du học chuyên nghiệp    Liên hệ: 028 39333 266    Follow us

Image Alt

ATS ( Avenue to Success )

  /  Danh sách các trường   /  Các trường tại úc   /  Victoria   /  ĐẠI HỌC MONASH (MONASH UNIVERSITY)

ĐẠI HỌC MONASH (MONASH UNIVERSITY)

1. Thông tin chung:

 • Năm thành lp: 1958. Đây là trường đi hc lâu đi th nhì ca bang Victoria
 • S lượng sinh viên: 65.006, trong đó có khong 37% là sinh viên quc tế
 • V trí đa lý: thành ph Melbourne, bang Victoria
 • Xếp hng:
 • Là thành viên sáng lp Nhóm 8 (Group of Eight – Go8) – mt nhóm gm 8 đi hc ni tiếng ca Australia và thc hin phn ln các nghiên cu ca tt c các đi hc Australia
 • Monash được xếp hng 73 trên thế gii và nm trong Nhóm 1% các đi hc hàng đu thế gii (Theo đánh giá ca Times Higher Education World University Rankings 2015 – 2016)
 • Theo bng xếp hng hc thut các đi hc trên gii năm 2014 (Academic Ranking of World Universities 2014), Monash thuc nhóm 150 trường hàng đu trên gii vi v trí xếp hng 115
 • Lãnh đo các công ty thành công nht trên thế gii đu có chung nhn đnh Monash là trường đi hc ưu tiên đ tuyn chn sinh viên tt nghip (The New York Times năm 2011 – 2014)
 • Monash xếp hng 33 trên thế gii v t l sinh viên tt nghip được tuyn dng (Global Employability University Rankings, 2014)
 • Monash nm trong nhóm 1% các đi hc có t l sinh viên ngành Kinh doanh được tuyn dng nhiu sau khi tt nghip. Đi hc Monash cũng là đi hc duy nht trong nhóm Go8 đt được chng nhn ca 3 t chc uy tín trên thế gii (Triple-Crown), bao gm AACSB, EQUIS và AMBA
 • Monash là đi hc tt nht ca Australia v ging dy chuyên ngành k sư và k thut (Theo Times Higher Education, 2015 -2016)
 • Monash là đi hc tt nht ca Australia v ging dy chuyên ngành hóa hc (Theo Academic Ranking of World Universities, 2014)
 • Monash xếp hng 46 trên thế gii v lâm sàng, cn lâm sàng và y tế (Theo Times Higher Education, 2014 -2015)
 • Monash xếp hng 44 trên thế gii v ngh thut, khoa hc xã hi và nhân văn (Theo Times Higher Education, 2014 -2015)
 • Cơ s hc: Đi hc Monash có 6 cơ s hc ti Berwich, Caulfield, Clayton, Gippsland, Parkville và Peninsula được đu tư trang thiết b hin đi, đt tiêu chun quc tế.

2. Chương trình đào to chính:

Đi hc Monash có các khóa hc đa dng tri rng trên nhiu lĩnh vc.

3. Yêu cu đu vào:

 • Yêu cu hc lc:
  • Bc Đi hc: Hc sinh tt nghip chương trình THPT hoc đang hc năm 1 Đi hc. Đim trung bình các môn thi tt nghip không dưới 8.0 hoc đim trung bình năm 1 Đi hc không dưới 7.0.
  • Bc Sau Đi hc: Sinh viên tt nghip Đi hc có đim trung bình t 6.5 tr lên.
 • Yêu cu Tiếng Anh: 6.5 IELTS trong đó không có band nào dưới 6.0

4. Chi phí tham kho:

 • Hc phí trung bình: A$ 33520 – A$ 35750/ năm tùy vào tng khóa hc.
 • Chi phí sinh hot: khong A$ 22592/ năm

5. Thông tin các trường liên kết

 • Monash college
 • Monash university English language center

6. Hc bng: Vui lòng tham kho ti đây.

Tác giả


MyNguyen's Author

Mỹ Nguyễn

Chuyên viên tư vấn du học cao cấp tại ATS với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành

weebly-social-icon blogspot-social-icon