ATS Tư vấn du học chuyên nghiệp    Liên hệ: 028 39333 266    Follow us

Image Alt

ATS ( Avenue to Success )

  /  Danh sách các trường   /  Các trường tại úc   /  Victoria   /  ĐẠI HỌC MELBOURNE (UNIVERSITY OF MELBOURNE)

ĐẠI HỌC MELBOURNE (UNIVERSITY OF MELBOURNE)

1. Thông tin chung:

 • Năm thành lp: 1853
 • S lượng sinh viên hin ti: hơn 47.000 sinh viên đến t hơn 130 quc gia
 • V trí đa lý: Melbourne, bang Victoria
 • Xếp hng:
 • Đi hc s 1 ca Úc (theo đánh giá ca Academic Ranking of World Universities 2015 và Times Higher Education World University Rankings 2015-2016)
 • Xếp hng 33 trên thế gii (theo đánh giá ca Times Higher Education World University Rankings 2015 – 2016)
 • Xếp hng 18 trên thế gii v kh năng tìm kiếm vic làm sau tt nghip ca sinh viên (theo đánh giá ca QS World University Rankings 2015- 2016)
 • Thông tin v cơ s hc:
 • Parkville campus là cơ s hc chính ca Đi hc Melbourne nm ti trung tâm thành ph Melbourne. Ngoài ra, trường còn có 5 cơ s hc khác đt ti bang Victoria (Burnley, Creswick, Dookie, Shepparton và Werribee) nhm phc v cho vic ging dy và hc tp các ngành hc đc thù, bao gm: khoa hc v h sinh thái rng, nông nghip, làm vườn, sc khe nông thôn và khoa hc thú y.

2. Chương trình đào to chính:

Đi hc Melbourne có 10 khoa và trường trc thuc, đào to các chương trình t C nhân ti Tiến sĩ.

3. Chương trình D b Đi hc Trinity:

 • Các hc sinh hoàn tt lp 11 hoc lp 12 ca Vit Nam có hc lc t khá gii tr lên có th chn theo hc chương trình d b đi hc ca Trinity College – con đường đm bo đ vào Đi hc Melbourne. Tham kho thêm v chương trình d b Trinity ti đây.

4. Yêu cu đu vào:

 • Yêu cu hc lc:
 • Bc Đi hc: Hc sinh tt nghip trung hc ph thông t 15 trường trung hc chuyên được tuyn chn ti Hà Ni, TP. H Chí Minh và Đà Nng, có hc lc t gii tr lên; hoc hc sinh đã hoàn tt thành công mt trong các chương trình hc sau và đáp ng yêu cu đu vào ca Đi hc Melbourne:  chương trình D b đi hc ca Trinity College; chương trình trung hc ph thông ca Úc; chương trình Tú tài Quc tế; chương trình A Level. Vui lòng liên h trc tiếp ATS đ được tư vn c th.
 • Bc Sau Đi hc: Sinh viên tt nghip các trường Đi hc được công nhn ca Vit Nam (các trường thuc nhóm 1), có đim trung bình t khá tr lên có th vào hc thng các chương trình Thc sĩ. Vui lòng liên h trc tiếp ATS đ được tư vn c th.
 • Yêu cu tiếng Anh: 6.5 IELTS (không có đim nào dưới 6.0) hoc TOEFL tương đương. Mt s khóa hc có th có yêu cu tiếng Anh cao hơn.
 • Các yêu cu khác: Mt s khóa hc có th yêu cu np thêm portfolio, video clip, thư xác nhn kinh nghim làm vic, thư gii thiu…

5. Chi phí tham kho:

 • Hc phí Đi hc – Sau Đi hc: 28.000 – 75.000 đô-la Úc/năm tùy tng khóa hc
 • Hc phí chương trình D b Đi hc ca Trinity College: 29.000 – 43.000 đô-la Úc/toàn b chương trình tùy tng khóa hc
 • Chi phí sinh hot: khong 15.000 đến 18.000 đô-la Úc/năm

6. Hc bng:

Vui lòng tham kho ti đây

   

Tác giả


MyNguyen's Author

Mỹ Nguyễn

Chuyên viên tư vấn du học cao cấp tại ATS với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành

weebly-social-icon blogspot-social-icon