ATS Tư vấn du học chuyên nghiệp    Liên hệ: 028 39333 266    Follow us

Image Alt

ATS ( Avenue to Success )

  /  Danh sách các trường   /  Các trường tại úc   /  Queensland   /  ĐẠI HỌC KỸ THUẬT QUEENSLAND (QUEENSLAND UNIVERSITY OF TECHNOLOGY)

ĐẠI HỌC KỸ THUẬT QUEENSLAND (QUEENSLAND UNIVERSITY OF TECHNOLOGY)

1. Thông tin chung:

 • Năm thành lp: 1849
 • S lượng sinh viên hin ti: 47.229 bao gm 7.982 sinh viên quc tế
 • V trí đa lý: Brisbane, Bang Queensland
 • Xếp hng:
  • Được xếp hng 263 bi 2015-2016 QS World University Rankings
  • Xếp hng trong khong 251-300 theo Times Higher Education World University rankings năm 2015-2016
  • Thuc nhóm hang đu 1% v Trường ging dy Kinh Doanh vi 3 vương min (triple crown accreditation) được các hip hi kinh doanh toàn cu công nhn
 • Thông tin v cơ s hc:
 • QUT có 2 cơ s hc nm khu trung tâm hoc cách trung tâm Brisbane trong vòng 2 cây s.  Vi 25.000 sinh viên, cơ s Gardens Point to lc ngay trung tâm đô th, ngay cnh song Brisbane, Công viên Botanic Gardens ca thành ph va Toà nhà quc hi.

Cơ s Kelvin Grove vi hơn 14.000 sinh viên là mt phn ca Làng Kevin Grove, là mt khu phc hp cao cp kết hp cng đng dân cư, các ca hang mua sm, dch v y tế, giáo dc, gii trí và kinh doanh.

2. Chương trình đào to chính:

QUT có các phân khoa đào to chính cho bc hc C nhân và các chương trình Sau đi hc sau đây:

3. Chương trình D b, và các chương trình Chuyn tiếp lên Đi hc. QUT International College

QUT International College cung cp các chương trình ging dy Anh ng và chuyn tiếp lên đi hc đ h tr cho các hc sinh quc tế đáp ng được yêu cu đu vào ca các chương trình đi hc, đng thi tăng cường kh năng s dng tiếng Anh.

4. Yêu cu đu vào:

 • Yêu cu hc lc:
 • D b đi hc/các chương trình chuyn tiếp đi hc (Diplomas): Tt nghip ph thong trung hc
 • Bc Đi hc: Hoàn tt năm th nht chương trình c nhân ti mt trường Đi hc được QUT công nhn ti Vit Nam
 • Bc Sau Đi hc: Sinh viên tt nghip các trường Đi hc được công nhn ca Vit Nam (các trường thuc nhóm 1), có đim trung bình t khá tr lên có th vào hc thng các chương trình Thc sĩ. Vui lòng liên h trc tiếp ATS đ được tư vn c th.
 • Yêu cu tiếng Anh: 6.0-6.5 IELTS hoc TOEFL tương đương. Mt s khóa hc có th có yêu cu tiếng Anh cao hơn.
 • Các yêu cu khác: Mt s khóa hc có th yêu cu np thêm portfolio, video clip, thư xác nhn kinh nghim làm vic, thư gii thiu…

5. Chi phí tham kho:

 • Hc phí Đi hc – Sau Đi hc: 26.000 – 30.000 đô-la Úc/năm tùy tng khóa hc
 • Chi phí sinh hot: khong 15.000 đến 18.000 đô-la Úc/năm

6. Hc bng:

Vui lòng tham kho ti www.qut.edu.au/international/scholarships-and-prizes

  

Tác giả


MyNguyen's Author

Mỹ Nguyễn

Chuyên viên tư vấn du học cao cấp tại ATS với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành

weebly-social-icon blogspot-social-icon