ATS Tư vấn du học chuyên nghiệp    Liên hệ: 028 39333 266    Follow us

Image Alt

ATS ( Avenue to Success )

  /  Danh sách các trường   /  Các trường tại úc   /  Queensland   /  ĐẠI HỌC GRIFFITH (GRIFFITH UNIVERSITY)

ĐẠI HỌC GRIFFITH (GRIFFITH UNIVERSITY)

1. Thông tin chung:

 • Năm thành lp: 1971
 • S lượng sinh viên hin ti: 9.000 sinh viên quc tế đến t 130 quc gia trong năm 2015
 • V trí đa lý: Brisbane, Gold Coast, Bang Queensland
 • Xếp hng:
  • Được xếp hng trong nhóm 5% trường Đi hc hang đu và trong s 50 trường đi hc thành lp dưới 50 năm trên thế gii b Academic World Universities Rankings và Times Higher Education Ranking, QS World University Rankings
  • Được xếp hng 1 v cht lượng đi ngũ giáo sư ti Úc năm 2014
  • Xếp hng 5 sao v t l sinh viên tìm được vic làm cao nht
 • Thông tin v cơ s hc:
  • Đi hc Griffith có 5 cơ s đào to trãi dài khu vc Đông Nam Queensland t vùng rng rm t nhiên ch cách trung tâm thành ph Brisbane mt khong cách ngn đi bng ô tô đến thành ph bin ni tiếng nht nước Úc. Các cơ s đào to này được trang b cơ s vt cht, trang thiết b hin đi tân tiến vào bc nht tr giá hang triu đô la cho vic dy và hc .  5 cơ s đào to ca Đi hc Griffith bao gm’
   • South Bank
   • Mt Gravatt
   • Nathan
   • Logan
   • Gold Coast

2. Chương trình đào to chính:

Vi hơn 300 chương trình, khoá hc phong phú đa dng, dưới đây là mt s ngành hc ph biến nht bao gm các chương trình đôi:

 • Business and Government
 • Criminology and Law
 • Education
 • Engineering and IT
 • Environment, Planning and Architecture
 • Health
 • Humanities and Languages
 • Music
 • Science and Aviation
 • Visual and Creative Arts

3. Chương trình Anh ng, chương trình Chuyn tiếp lên Đi hc.

Nếu bn chưa đáp ng được yêu cu đu vào trc tiếp ca nhà trường, bn có đăng ký hc các chương trình tiếng Anh ti GELI, hoc/và chương trình chuyn tiếp Diploma ti QIBT, c 2 cơ s được đt ti ngay các khu hc xá đi hc ca nhà trường.

Các chương trình chuyn tiếp Foundation Year, Diploma hoc Associate Degree ca QIBT cho bn cơ hi hoàn tt chương trình đi hc trong thi gian ngn nht và tiết kim nht.  Hãy liên h trc tiếp ATS đ được tư vn c th.

4. Yêu cu đu vào:

 • Yêu cu hc lc:
 • Bc Đi hc: Tt nghip và có bng PTTH ti Vit Nam.  Đim trung bình 8.4/10 tr lênBc Sau Đi hc. Vui lòng liên h trc tiếp ATS đ được tư vn c th.
 • Bc Sau đi hc.  Tt nghip chương trình C nhân ti mt trường Đi hc ti Vit Nam được Griffith công nhn.
 • Yêu cu tiếng Anh: 6.5 IELTS hoc TOEFL tương đương. Mt s khóa hc có th có yêu cu tiếng Anh cao hơn.
 • Các yêu cu khác: Mt s khóa hc có th yêu cu np thêm portfolio, video clip, thư xác nhn kinh nghim làm vic, thư gii thiu…

5. Chi phí tham kho:

 • Hc phí Đi hc – Sau Đi hc: 23.000 – 28.000 đô-la Úc/năm tùy tng khóa hc
 • Chi phí sinh hot: khong 12.000 đến 15.000 đô-la Úc/năm

6. Hc bng:

Vui lòng tham kho ti https://www.griffith.edu.au/scholarships

Tác giả


MyNguyen's Author

Mỹ Nguyễn

Chuyên viên tư vấn du học cao cấp tại ATS với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành

weebly-social-icon blogspot-social-icon