ATS Tư vấn du học chuyên nghiệp    Liên hệ: 028 39333 266    Follow us

Image Alt

ATS ( Avenue to Success )

  /  Danh sách các trường   /  Các trường tại úc   /  New South Wales   /  ĐẠI HỌC CHARLES STURT (CHARLES STURT UNIVERSITY)

ĐẠI HỌC CHARLES STURT (CHARLES STURT UNIVERSITY)

1. Thông tin chung:

 • Năm thành lp: 1989
 • S lượng sinh viên hin ti: khong 38407 sinh viên vi 14% là sinh viên quc tế
 • CSU nm đâu: Sinh viên quc tế có th hc tp ti mt trong các hc s ca CSU trong vùng NSW Albury-Wodonga, Bathurst, Orange hoc Wagga Wagga hay ti mt hc s chuyên v thn hc ti North Parramatta hoc Canberra, hay ti Trung Tâm Hc Tp CSU nm trung tâm thương mi ca Sydney hoc Melbourne.
 • Xếp hng:
 • Được Good Universities Guide xếp hng cao v t l sinh viên sm có vic làm sau khi tt nghip vi mc lương khi đim tt. 87% sinh viên CSU tìm được vic làm trong vòng 3 tháng sau khi tt nghip
 • CSU đt đ năm sao trong h thng xếp hng năm sao cho kết qu ca sinh viên tt nghip (Hướng Dn Các Trường Đi Hc Tt năm 2010).

Thông tin v cơ s hc:

Đi Hc Charles Sturt (CSU) có 7 phân vin đào to, trong đó 2 phân vin thu hút sinh viên quc tế nht là Sydney và Melbourne. Cơ s ca trường ti hai phân vin này được đt ti trung tâm thành ph nên thun tin cho sinh viên vic trong vic hc tp và sinh hot. CSU là trường đi hc đa ngành ca Úc và là cơ s đào to t xa hàng đu. Uy tín ca trường vươn ra tm quc tế qua nhng khóa hc ti trường và nhng chương trình đào to t xa. CSU là mt trong nhng trường đi hc công lp là thành viên ca Hip Hi Các Trường Đi Hc Liên Bang Úc.

Chương trình đào to chính:

CSU cung cp gn 400 khóa hc thuc các chuyên ngành:

(Thông tin chi tiết vui lòng truy cp: : www.csu.edu.au/coursess)

• Khoa Hc Rượu và Nông Nghip

• Y Tế Liên Ngành

• Khoa Hc Thú Y và Đng Vt

• Kinh Doanh

• Truyn Thông và Sáng To

• Khoa Hc Th Dc Th Thao

• Khoa Hc Môi Trường

• Khoa Hc Xã Hi và Nhân Văn

• Công Ngh Thông Tin, Máy Tính và Toán Hc

• Thư Vin và Thông Tin

• Y Khoa

• Điu Dưỡng

• Qun Lý Khn Cp, An Ninh và Trt T

• Tâm Lý Hc

• Khoa Hc

• Ging Dy và Giáo Dc

• Thn Hc và Tôn Giáo

2. Chương trình D b Charles Sturt Foundation:

Các bn hc sinh lp 11 và 12 có đim trung bình khá tr lên có th hc d b ca SCU ti Charles Sturt Foundation.

3. Yêu cu đu vào:

 • Yêu cu hc lc:
 • Bc Đi hc: Hc sinh tt nghip lp 12 có đim trung bình khá tr lên (GPA > 60%)
 • Bc Sau Đi hc: Sinh viên tt nghip các trường Đi hc được công nhn ca Vit Nam (các trường thuc nhóm 1), có đim trung bình t khá tr lên có th vào hc thng các chương trình Thc sĩ. Nhng sinh viên tt nghip đi hc thuc nhóm 2 có th hc chương trình tin thc sĩ ti Charles Sturt Study Center trước khi vào khóa chính. Vui lòng liên h trc tiếp ATS đ được tư vn c th.

Yêu cu tiếng Anh: 6.0 IELTS hoc TOEFL tương đương. Nếu hc sinh chưa đ đim tiếng Anh đu vào có th làm bài kim tra ca trường đ xếp lp hc anh ng ti trường.

Các yêu cu khác: Mt s khóa hc có th yêu cu np them thư xác nhn kinh nghim làm vic, thư gii thiu…

4. Chi phí tham kho:

 • Hc phí Đi hc – Sau Đi hc: 18,000 – 25,000 đô-la Úc/năm tùy tng khóa hc (hc phí có th thay đi theo tng năm tuy nhiên tăng không quá 7%). Chi tiết ti ĐÂY
 • Chi phí sinh hot: khong 15.000 đến 18.000 đô-la Úc/năm

5. Hc bng:

Vui lòng tham kho ti đây

 

   

Tác giả


MyNguyen's Author

Mỹ Nguyễn

Chuyên viên tư vấn du học cao cấp tại ATS với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành

weebly-social-icon blogspot-social-icon