ATS Tư vấn du học chuyên nghiệp    Liên hệ: 028 39333 266    Follow us

Image Alt

ATS ( Avenue to Success )

  /  Danh sách các trường   /  Các trường tại úc   /  Queensland   /  ĐẠI HỌC CENTRAL QUEENSLAND (CENTRAL QUEENSLAND UNIVERSITY)

ĐẠI HỌC CENTRAL QUEENSLAND (CENTRAL QUEENSLAND UNIVERSITY)

1. Thông tin chung

 • Năm thành lp: 1967, được thế gii công nhn là mt trong nhng trường ĐH tr tui và hin đi nht trên thế gii.
 • S sinh viên hin ti: hơn 30,000 sinh viên
 • V trí đa lý: Thành ph Geelong – bang Victoria
 • Xếp hng:
 • QS World Ranking 2015: nm trong Top 3%
 • Time Higher Education – 2015/2016: nm trong Top 3%
 • Ngoài ra, trường có thế mnh v các lĩnh vc nghiên cu và ging dy, cơ s vt cht hin đi và được đánh giá theo tiêu chun 5 sao (theo Quacquarelli Symonds QS)
 • Trường đng đu tiu bang Victoria trong 5 năm lin v s hài lòng ca Sv qua các cuc kho sát 2010/14
 • 81% sv sau khi tt nghip tìm được ngay vic làm và mc này cao hơn mc trung bình toàn quc là 71,3% (Theo Graduate Careers Australia)
 • Năm 2012, trường được đánh giá là mt trong nhng trường đi hc bng hoc cao hơn tiêu chun thế gii trong các lĩnh vc nông nghip , toán hc ng dng , điu dưỡng , và khoa hc y tế và sc khe.
 • Thông tin campuses: trường có rt nhiu cơ s ti bang Queensland, cơ s chính đt ti Rockhampton. Ngoài ra, trường còn có nhiu cơ sơ đt ti khp các thành ph ln Úc chng hn như thành ph Adelaide, Brisbane, Melbourne, Sydney, và Tây Úc

2. Chương trình đào to chính

Trường có 4 khoa và rt nhiu vin nghiên cu đào to t bc c nhân cho đến tiến sĩ

 • Khoa Giáo dc và Ngh thut
 • Khoa Kinh Doanh & Lut
 • Khoa K thut & Công ngh
 • Khoa Y khoa và Khoa hc ng dng
 • Khoa Nhân loi, Sc khe và Khoa hc xã hi hc
 • Khoa Điu dưỡng và H sinh
 • Trường Dy ngh Kinh doanh và Nhân văn
 • Trường Dy ngh K thut và trao đi

3. Yêu cu đu vào

 • Yêu cu hc lc:
 • Bc đi hc: Hc sinh tt nghip ph thông trung hc vi đim t khá tr lên. Hc sinh yêu cu hc khoá d b hoc cao đng sau đó mi được vào hc thng hoc sinh viên có th hoàn thành năm 1 ĐH ti VN. Hc sinh tt nghip trung hc ti các trường quc tế cn đt được đim trung bình theo yêu cu đu vào ca tng khoa. Vui lòng liên h trc tiếp ATS đ được tư vn c th.
 • Bc sau đi hc: Sinh viên tt nghip đi hc. Vui lòng liên h trc tiếp ATS đ được tư vn c th.
 • Yêu cu tiếng Anh: 6.0-6.5 IELTS hoc TOEFL tương đương. Mt s khóa hc có mc yêu cu tiếng Anh cao hơn.
 • Các yêu cu khác theo tng khóa hc: portfolio, thư gii thiu, CV, kinh nghim làm vic,…

4. Chi phí tham kho

 • Hc phí trung bình: AUD20,000 – AUD26,000/năm tùy vào tng khóa hc
 • Chi phí sinh hot: khong AUD18,610/năm

5. Thông tin các trường liên kết

 • Trung tâm anh ng ti trường ĐH Central Queensland

6. Hc bng: Vui lòng tham kho ti đây:

Tác giả


MyNguyen's Author

Mỹ Nguyễn

Chuyên viên tư vấn du học cao cấp tại ATS với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành

weebly-social-icon blogspot-social-icon