ATS Tư vấn du học chuyên nghiệp    Liên hệ: 028 39333 266    Follow us

Image Alt

ATS ( Avenue to Success )

  /  Danh sách các trường   /  Các trường tại úc   /  Queensland   /  ĐẠI HỌC BOND (BOND UNIVERSITY)

ĐẠI HỌC BOND (BOND UNIVERSITY)

1. Thông tin chung:

Năm thành lp: Đi hc Bond là đi hc tư thc, không vì mc đích li nhun đu tiên ca Úc được thành lp vào năm 1989.

 • S lượng sinh viên hin ti: hơn 6.000 sinh viên đến t 80 quc gia
 • V trí đa lý: Robina, B bin Vàng (Gold Coast), bang Queensland, cách Brisbane 1gi lái xe
 • Xếp hng:
 • Đi hc Bond là đi hc liên tc trong 10 năm lin được xếp hng nht ca Úc v tri nghim giáo dc theo Cm nang Đi hc 2016 (Good Universities Guide 2016). Trường được đánh giá 5 sao cho các lĩnh vc hot đng ch yếu, bao gm: cht lượng ging dy, k năng chung ca sinh viên tt nghip, s hài lòng ca sinh viên tt nghip, t l ging viên/sinh viên.
 • Thông tin v cơ s hc:

Ta lc trên mt khu đt rng hơn 50 ha bên B bin Vàng Queesland, Đi hc Bond đem li cho sinh viên mt môi trường hc tp và gii trí tuyt vi vi cơ s vt cht và trang thiết b hc tp hin đi và đa dng.

bond3

2. Chương trình đào to ca Đi hc Bond (Bond University):

3. Chương trình ca trường Cao đng Bond (Bond College):

 • Các hc sinh hoàn tt lp 11 hoc lp 12 ca Vit Nam có hc lc t trung bình khá tr lên có th chn theo hc chương trình d b đi hc hoc Cao đng liên thông ca Đi hc Bond – con đường đm bo đ vào Đi hc Bond. Tham kho thêm v chương trình Cao đng liên thông ti đây và chương trình d b đi hc ca Bond College ti đây.
 • Các hc sinh quc tế chưa đáp ng yêu cu đu vào tiếng Anh ca trường có th theo hc các khóa tiếng Anh ti Bond College trước khi vào hc các chương trình chính khóa.

bond3

4. Yêu cu đu vào:

 • Yêu cu hc lc:
 • Bc Đi hc: Hc sinh tt nghip lp 12 ca Úc hoc chương trình ph thông tương đương. Vic xét tuyn ca trường s căn c vào kết qu hc tp, thành tích tham gia các hot đng ngoi khóa và các yếu t cá nhân khác (kh năng lãnh đo và hot đng cng đng). Hc sinh có th hc các chương trình liên thông đi hc ti trường Cao đng Bond nếu không đáp ng được yêu cu vào thng đi hc. Vui lòng liên h trc tiếp ATS đ được tư vn c th.
 • Bc Sau Đi hc: Sinh viên tt nghip các trường Đi hc được công nhn ca Vit Nam (các trường thuc nhóm 1), có đim trung bình t khá tr lên có th vào hc thng các chương trình Thc sĩ. Vui lòng liên h trc tiếp ATS đ được tư vn c th.
 • Yêu cu tiếng Anh:
 • Bc đi hc và Sau đi hc: 6.5 IELTS (không có đim nào dưới 6.0) hoc TOEFL tương đương. Mt s khóa hc có th có yêu cu tiếng Anh cao hơn.
 • D b đi hc và Cao đng: 5.5 IELTS (không có đim nào dưới 5.0) hoc TOEFL tương đương.
 • Các yêu cu khác: Mt s khóa hc có th yêu cu np thêm portfolio, video clip, thư xác nhn kinh nghim làm vic, thư gii thiu…

5. Chi phí tham kho:

 • Hc phí Đi hc – Sau Đi hc: 33.000 – 38.000 đô-la Úc/năm tùy tng khóa hc
 • Hc phí chương trình D b Đi hc ca Bond College: 23.504 đô-la Úc/toàn b chương trình
 • Hc phí chương trình Cao đng liên thông ca Bond College: 23.792 đô-la Úc / toàn b chương trình
 • Chi phí sinh hot: khong 15.000 đến 18.000 đô-la Úc/năm

6. Hc bng:

Vui lòng tham kho ti đây.

Tác giả


MyNguyen's Author

Mỹ Nguyễn

Chuyên viên tư vấn du học cao cấp tại ATS với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành

weebly-social-icon blogspot-social-icon