ATS Tư vấn du học chuyên nghiệp    Liên hệ: 028 39333 266    Follow us

Image Alt

ATS ( Avenue to Success )

  /  Danh sách các trường   /  Các trường tại úc   /  Western Australia   /  AUSTRALIAN PROFESSIONAL SKILLS INSTITUTE

AUSTRALIAN PROFESSIONAL SKILLS INSTITUTE

 1. Thông tin chung
 • Sinh viên quc tế ca trưng đến thơn 30 quc gia trên thế gii
 • Vtrí đa lý: nm ti thành phPerth – thphca bang Tây Úc.
 • Thông tin campus: trưng có 1 khu hc xá
 1. Chương trình đào to chính
 • Health Care Training
 • Business Management
 • Hospitality
 • Commercial Cookery
 • Work Health and Safety
 • Government Funded Courses
 1. Yêu cu đu vào
 • Sinh viên phi đ18 tui khi bt đu khóa hc bt k
 • IELTS 5.5, không knăng nào dưi 5.0
 • Vi bc hc chng ch, hc sinh phi hoàn thành chương trình lp 11 hoc đtui trưng thành (trên 20 tui)
 • Vi bc hc cao đng, hc sinh phi hoàn thành lp 12 hoc đtui trưng thành (trên 20 tui) và có kinh nghim làm vic trong lĩnh vc liên quan
 • Vi bc hc cao đng nâng cao, sinh viên phi có bng cao đng ti ngành hc đăng ký.
 1. Chi phí tham kho
 • Hc phí trung bình: AUD4800-5500/ khc, mi khc gm 26 tun.
 • Chi phí sinh hot: khong AUD15,000 – AUD18,000/năm
 1. Thông tin các trưng liên kết
 1. Hc bng: Vui lòng tham kho ti đây:

Tác giả


MyNguyen's Author

Mỹ Nguyễn

Chuyên viên tư vấn du học cao cấp tại ATS với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành

weebly-social-icon blogspot-social-icon