ATS Tư vấn du học chuyên nghiệp    Liên hệ: 028 39333 266    Follow us

Image Alt

Tháng Tư 2017

  /    /  Tháng Tư

Tên trường Đất nước Bậc học Tên học bổng Giá trị học bổng Điều kiện học bổng Hạn chót Học bổng ATS Việt Nam Tất cả bậc học Học bổng khuyến học ATS (Áp dụng cho những hồ sơ nộp tại các văn phòng ATS từ 1/1/2018 đến ngày 31/12/2018) 20 triệu

1. Thông tin chung Năm thành lập: 1821 Xếp hạng và điểm mạnh của trường: Đứng thứ 187 Xếp hạng toàn quốc  (US News and World Report 2016) Đứng thứ 64 ngành Quản lí y tế tại Hoa Kì