ATS Tư vấn du học chuyên nghiệp    Liên hệ: 028 9333 266    Follow us

Image Alt

ATS ( Avenue to Success )

  /  Sự kiện   /  Kilmore Highschool – Hanoi

Kilmore Highschool – Hanoi

Bằng tú tài International Baccalaureate Diploma (IB) – Bệ phóng vào các trường đại học hàng đầu.

Chương trình Tú tài Quốc tế được công nhận nhằm giúp cho du học ở các bậc học dễ dàng hơn. Chương trình kéo dài 2 năm và được đánh giá cao bởi các trường đại học trên thế giới. Các ưu điểm của bằng quốc tế tại Úc:

Nhiều cơ hội vào các trường đại học hàng đầu nước Úc và trên thế giới

Trang bị nhiều kỹ năng và kiến thức trước khi vào môi trường đại học

Giúp học sinh làm quen với phương pháp học tập mới

Giúp học sinh hoà nhập với môi trường quốc tế, tự tin và độc lập hơn

Được tham gia vào các hoạt động cộng đồng

Đăng ký tham gia hội thảo cùng với Kilmore – trường trung học quốc tế hàng đầu nước Úc, gặp gỡ trực tiếp đại diện trường để tìm hiểu chương trình và cơ hội vào thẳng các trường Đại học hàng đầu.

Link đăng ký: http://bit.ly/2pfzjwX