ATS Tư vấn du học chuyên nghiệp    Liên hệ: 028 39333 266    Follow us

Image Alt

Tuần lễ tư vấn cùng đại diện trường TAFE Queensland

  /  
Loading Events
29 Th10

Tuần lễ tư vấn cùng đại diện trường TAFE Queensland

Tháng Mười 29 8:00 sáng - Tháng Mười Một 4 5:00 chiều

Event Details

Date: Tháng Mười 29 8:00 sáng - Tháng Mười Một 4 5:00 chiều
Time: 8:00 sáng - 5:00 chiều
Venue: Văn phòng ATS HCM
Address: Tầng M, Tòa nhà ITAXA, 126 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận.3
Organizer Name: Tư vấn du học ATS
Phone: 028 9333 266