ATS Tư vấn du học chuyên nghiệp    Liên hệ: 028 9333 266    Follow us

Image Alt

Tháng Tư 2017

  /    /  Tháng Tư (Page 3)

1. Thông tin chung Thành lập năm 1916 với tư cách là Trường Kỹ thuật Footscray và sau này trở thành Đại học Victoria vào năm 1990. Số sinh viên hiện tại: Có hơn 45.000 sinh viên với 8.500 sinh